MedarbejdereEros bog


 


 Brugervejledning til samliv og sex

Første reelle vejledning siden Kamasutra ca. 300 e.Kr.
Seksualitet er for personer
                                                                              Hør oplæsning
                                                                                                           fra Eros bog
                                                                                                           klik herThe Book of Eros
 

User guide for relationships and sex 

The first real instruction since Kamasutra about 300 AD 
Sexuality is for persons 
                                                                                     
Hear readings
from Eros bog

         
 
En kort præsentation af "Eros bog" ved Henning Wildschiødtz Aaager

 

 


A short introduction to "The Book of Eros" by Henning Wildschiødtz Aaager

 

 
  Eros beskrevet filosofisk  

Eros described philosophically

 
 
Eros tager ordet
 


Eros speaks 

 
  Den offentlige menings indflydelse på seksualiteten  


How sexuality is influenced by public opinion

 


Forside og bagside af Eros Bog
Eros resumé af sin bog
Et radiointerview med Henning Aaager


The front page and the back page of "The Book of Eros"
Eros' summary of his book
A radio interview with Henning Aaager

         
         
         
Hør Eros tale fra himlen


Eros speaks from Heaven

         
 
Forord 

 


Preface
 

 
         
  Du kan bestille et prøveeksemplarer af "Eros bog" - se hvordan  

 You can order a sample copi of "of The Book of Eros" - se how

 
         
 
Bhagavad Gita
 


Bhagavad Gita

 
         
Seksualitet er for personer og de er altid i en situation. 

Det karakteristiske ved en situation er, at den er helt uoverskuelig. At gøre menneskers samliv og seksualitet til noget funktionelt, som læger, psykologer og samfundsforskere gør, for at holde sig indenfor deres fagområde, må godt nok give anledning til udgivelsen af min bog.

Hvor virker loven om årsag og virkning? Kan noget menneske forestille sig en handling, der kan give to ens billeder i filmen her ovenfor?  Og seksualitet og samliv har mange flere faktorer end dem filmen rummer.

Modtag mine guddommelige pile, Eros.  Lidt om misforståelser
Sexuality is for persons and they are always in a situation.

The characteristic of a situation is that it is quite daunting. To make human relationships and sexuality into something functional, such as doctors, psychologists and social scientists do, to keep it within their field of study, may well enough cause the release of my book.

In what field works the law of corse and effect?  Can any human beeing imagine an act that can give two identical pictures from the film here above?  And sexuality and relationship have many more factors than the movie houses. 

Receive my divine arrows, Eros.
 


A little about misunderstandings

         

Henning Aaager

1. Diplom 2005
2. Digitalt liv
3.CV

 
       

Kommentarer og indlæg sendes til Henning@Aaager.dk